WWF, Световният икономически форум и водещи международни организации призовават за бизнес с мисъл за природата
5 Юли 2019 myPR

На годишната среща на Световния икономически форум, която се проведе в Китай, влиятелни международни организации обявиха създаването на коалиция „Бизнес за природата". Новосформираната коалиция, съставена от неправителствени и бизнес организации, има за цел да издигане мощен призив за опазване на природата.

Започва делото за нарушения при санитарни сечи в Национален парк "Пирин"
3 Юли 2019 myPR

WWF България заведе дело срещу министерството на околната среда и водите за нарушения при провеждане на сечи на територията на Национален парк "Пирин". Под предлог, че се извършва санитарна сеч, в парка се допускат премахване на дървета в нарушение на Закона за защитените територии. Първото заседание по делото ще се проведе на 3 юли в Административен съд - София.

Стартира проектът за създаване на система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Системата за управление на водите в реално време на Р. България
28 Юни 2019 myPR

На специална пресконференция днес Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите официално обяви старта на проект за „Създаване на Система за управление на басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“.

Държавите в ЕС настояват за нулеви емисии преди ключовата среща на върха тази седмица
19 Юни 2019 myPR

България е единствената държава-членка, която планира да намали дела на ВЕИ в електроенергийния си микс

WWF представи филма си „След въглищата"
14 Юни 2019 myPR

Лентата предлага алтернативи за развитие на миньорските райони в Югозападна България

МОСВ настоява за законови промени, които обезсмислят европейската екологична мрежа в България
3 Юни 2019 myPR

Министерство на околната среда и водите продължава да настоява за промени в Закона за биологичното разнообразие, които застрашават Натура 2000 мрежата в България, съобщава природозащитната коалиция от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Резултатите от европейските избори: възможност за положителна промяна

Както е известно, БТПП активно подкрепи призива за максимално широко участие на европейските и българските избиратели в изборите за Европейски парламент 2019.