Да опазим мигриращите риби по Дунав
4 Октомври 2018 myPR

WWF участва в амбициозен проект за възстановяване на екологичните коридори в реката

Реновираха сградата на РУП Берковица
18 Август 2018 Ivan Dimitrov

Успешно приключва изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13”

Екоминистерството е виновно за лошото състояние на Седемте рилски езера и за постоянните закононарушения в Рила
15 Август 2018 myPR

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България" заявява, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е основният виновник за незаконното навлизане на хоро в едно от Седемте рилски езера в опита за поставяне на рекорд за Гинес и за нарушаването на плана за управление на Национален парк Рила.

С церемония „Първа копка“ започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“
8 Август 2018 Ivan Dimitrov

С церемония „Първа копка” на 07.08.2018 г. започна ремонтът на Детска градина №7 „Снежанка“ в гр. Търговище по Проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”

Община Крумовград успешно приключва изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград“
3 Август 2018 Ivan Dimitrov

Община Крумовград проведе заключителна пресконференция за представяне на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0172-С03 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград“

Община Крумовград успешно приключва изпълнението на проект за енергийна ефективност на сграда на РУ-Крумовград
3 Август 2018 Ivan Dimitrov

На 02.08.2018 г., от 11.00 часа в конферентната зала на Община Крумовград се проведе заключителна пресконференция за представяне на изпълнените дейности по проект BG16RFOP001-2.001-0128-С02 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление – Крумовград“

Успешно приключва изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград“
3 Август 2018 Ivan Dimitrov

На 02.08.2019 г., от 10.00 часа в конферентната зала на Община Крумовград се състоя заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0049-С02 „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград“