За създаване на вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация настоява Коалицията “За зелен рестарт”
12 Октомври 2021 myPR

В България липсва координация и системен подход за ограничаване на ефекта от климатичните промени и загубата на биологичното разнообразие, което създава редица сериозни предизвикателства пред страната, включително неподготвеността ни за засилващите се прояви на климатичната криза.

Пубични консултации в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила"
7 Октомври 2021 Еврика 3М ЕООД

На 06 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на Народно читалище "Съзнание - 1926" гр. Белослав, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 7, бе проведена „Публична консултация“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

COP 26 е възможност за България и света да поемат ясни ангажименти за справяне с климатичните промени
28 Септември 2021 myPR

Министри, учени, бизнес експерти и природозащитници участваха в специална конференция, посветена на подготовката на България за форума на ООН а в Глазгоу.

WWF стартира кампания, която насърчава търсенето на продукти с етикета FSC
7 Септември 2021 myPR

Нека изберем отговорно произведени продукти от дървесина

WWF с призив към МОСВ да оттегли предложения, застрашаващи реките
3 Септември 2021 myPR

Предложените промени излагат на риск сладководното биоразнообразие и местните общности

Мария Габриел: Дигитализацията на културата и образованието е приоритет за ЕС
31 Август 2021 M3 Communications Group, Inc.

Еврокомисарят по научните изследвания, иновациите, културата, образованието и младежта бе сред почетните гости на събитието „Културата и бизнесът – заедно в дигиталния свят“

БТПП видя липса на финансова обосновка за регистър за електронна трудова книжка

Българската търговско-промишлена палата изразява подкрепа относно предвижданите промени в Кодекса на труда, с които се предлага въвеждането на електронна трудова книжка.