За трети път българите в чужбина правят кампанията „Имаш право на България“
5 Ноември 2021 Paragraph 42

Сънародници от над 350 населени места по света насърчават за гласуване

COP26: Световните лидери се разбраха за обезлесяването и метана
4 Ноември 2021 myPR

В София се увеличава подкрепата за вицепремиер по климата

Преди изборите: Има ли нужда от Вицепремиер за климатичния преход в новото българско правителство?
2 Ноември 2021 myPR

Коалицията “За зелен рестарт” събра на кръгла маса политици от водещите партии с искане бъдещото правителство да осигури управленска структура на най-високо ниво за устойчиво и климатично неутрално развитие на България

Зеленият дневен ред: програмен или фрагментиран
25 Октомври 2021 myPR

В навечерието на важните за страната ни избори даваме трибуна на водещи политици и експерти, за да намерим в диалог решенията за зелена трансформация на България.

За създаване на вицепремиер по климатичния преход и зелената трансформация настоява Коалицията “За зелен рестарт”
12 Октомври 2021 myPR

В България липсва координация и системен подход за ограничаване на ефекта от климатичните промени и загубата на биологичното разнообразие, което създава редица сериозни предизвикателства пред страната, включително неподготвеността ни за засилващите се прояви на климатичната криза.

Пубични консултации в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила"
7 Октомври 2021 Еврика 3М ЕООД

На 06 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на Народно читалище "Съзнание - 1926" гр. Белослав, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 7, бе проведена „Публична консултация“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

COP 26 е възможност за България и света да поемат ясни ангажименти за справяне с климатичните промени
28 Септември 2021 myPR

Министри, учени, бизнес експерти и природозащитници участваха в специална конференция, посветена на подготовката на България за форума на ООН а в Глазгоу.