Откриват се нови възможности за кандидатстване в Етап II на Програмата за енергийно обновяване на българските домове
24 Април 2023 Пъблик сървисис

Програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, част от Плана за възстановяване и устойчивост, предвижда за кандидатстващи до декември 2023 г. предоставяне на 80% безвъзмездна финансова помощ за енергийно обновяване. Изисква се обаче 20% самоучастие на собствениците, което би било основна бариера при кандидатстване, тъй като домакинствата срещат трудности за осигуряване на необходимите финансови средства в кратки срокове.

Таргетирайки този проблем, в Насоките за кандидатстване по Програмата вече е предвидена възможност за използване на т.нар. ЕСКО механизъм, или договор с гарантиран резултат. При този вид договаряне, ЕСКО компанията финансира инвестицията, която впоследствие се изплаща на 100% от осъществените бъдещи енергийни спестявания.

50 експерти, 150 препоръки за България: Коалиция “За зелен рестарт” представи специалния доклад “Мисия Енергиен преход” в дискусия с политици
29 Март 2023 myPR

Докладът беше обсъден на Кръгла маса с участието на кандидат-депутати от основните партии и експерти по климат и енергия.

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ и АОБР: Приоритет са приемането в еврозоната, инвестициите в инфраструктура и работна ръка

Представителите на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“- Кирил Петков, Асен Василев, Божидар Божанов, Надежда Йорданова, и Кристина Петкова потвърдиха сходство в политиките си и приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

В навечерието на изборите експерти и политици обсъждат енергийния преход в България
15 Март 2023 myPR

На 29-ти март инициираната от MOVE.BG коалиция "За зелен рестарт" поставя важната тема за енергийната трансформация на специална предизборна дискусия.

Сходство в приоритетите на АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и коалиция ГЕРБ-СДС, представена от Томислав Дончев, Делян Добрев, Красимир Вълчев, Деница Сачева, Лъчезар Борисов и Александър Иванов, обсъдиха икономическите си приоритети.

Турция: Земетресенията в Турция и Сирия повишават риска от инфлация и политическа несигурност
10 Март 2023 Paragraph 42

На 6 февруари Югоизточна Турция бе ударена от едно от най-разрушителните земетресения в историята на страната, което отне живота на повече от 40 000 души, граждани на Турция и Сирия.

Мониторинг и анализ на медийното отразяване на приемането на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
7 Март 2023 V+O Communication

Мониторинг и анализ на медийното отразяване на приемането на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, с който се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937, известна като Whistleblower Directive – кратък анализ на медийното отразяване и начина на информиране на българските граждани по проблема

Careershow