ПРЕСТИЖНИЯТ КОНКУРС „ИНОВАЦИИ В ПОЛИТИКАТА“ ВЕЧЕ Е ОТВОРЕН ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ

Европейските награди стартират за трета поредна година и ще отличат най-добрите и иновативни политически практики

Министър Нено Димов не знае къде се намират дюните
21 Март 2019 myPR

Четири закона и един план за управление са нарушени за отводняване на резиденцията на МС до Шабленско езеро

Над 375 хиляди европейци подкрепиха искането за силен закон за водите
18 Март 2019 myPR

Коалиция от неправителствени организации, сред които и WWF България, оглавиха кампанията „Живи реки"

Мрежата на европейските търговски палати започва кампания за популяризиране на изборите за Европейски парламент

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати – ЕВРОПАЛАТИ стартира кампания под наслов #Chambers4EU, целяща да насърчи гражданите на Европейския съюз да гласуват в изборите за Европейски парламент през май и да гласуват за кандидати, които са ангажирани с амбициозна програма на ЕС, насочена към бъдещето.

Коалиция За да остане природа в България спечели делото за екооценка на Национален парк „Пирин"
9 Март 2019 myPR

Коалиция За да остане природа в България спечели делото за екооценка на Национален парк „Пирин"
Това става ден след като ЕК отри три нови наказателни процедури срещу България в област околна среда

България стъпи на картата на енергийната трансформация
7 Март 2019 myPR

Тринадесет партньорски организации от единадесет държави работят за преход към нисковъглеродна икономика

България може да бъде първата страна, изключена от Орхуската конвенция
28 Февруари 2019 myPR

България продължава да не спазва изискванията на Орхуската конвенция и може да бъде първата страна, изключена от нея, предупреждава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.