Увеличението на заплатите на служителите в държавната администрация е пир по време на чума

На 29 септември, събота, беше проведено „екстрено" заседание на НСТС в нарушение на всички правила и срокове за свикване и провеждане. Писмена информация за това заседание беше получена от социалните партньори в петък, 28 август в 19:30 часа и насрочено за следващия ден в 14 часа.

Чрез Централизиран електронен портал към Министерството на правосъдието и 5 новооткрити Центъра за медиация гражданите ще могат да решават спорове извън съда

Проектът се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0014-C01/03.10.2017 г. Стойността му е малко над 405 хиляди лева и се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“ с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Водещи експерти предлагат решения за зелен рестарт и радикална трансформация на икономиката на България
23 Юли 2020 myPR

Представители на иновативния бизнес, науката и неправителствения сектор изготвиха конкретни предложения за зелен рестарт на българската икономика и ги внесоха днес до Министерски съвет, Народното събрание и Президентството.

BESCO с официално писмо до Бойко Борисов

Официалното писмо, което BESCO (Българската Асоциация на Предприемачите и Стартиращите компании) изпрати на вниманието на министър-председателя Бойко Борисов.

WWF: Незаконният риболов излага на риск океанските ресурси
9 Юли 2020 myPR

Заедно с климатичните промени и окисляването на океана, нелегалният улов застрашава продоволствената сигурност

ЕК заплаши България със съд за Натура 2000. Природозащитници излизат на втори национален протест.
6 Юли 2020 myPR

България продължава да не спазва изискванията на европейското екологично законодателство заради необявяване на защитените зони за местообитанията и може да бъде осъдена за това, предупреждава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България".

WWF стартира кампания за филм, който не бива да се случва
29 Юни 2020 myPR

В Международния ден на Дунав WWF призовава да спасим последните оцелели есетри