Италия: политическата криза може да се отрази негативно върху икономиката
21 Август 2019 Paragraph 42

Италия: политическата криза може да се отрази негативно върху икономиката

Министърът на околната среда заплашва бъдещето на националните паркове
9 Август 2019 myPR

Коалиция „За да остане природа в България“ остро възразява срещу изказването на министъра на околната среда и водите Нено Димов, че строгите правила в националните паркове пречат на туризма.

Борбата с климатичната криза изисква радикална реформа в земеделието
2 Август 2019 myPR

В навечерието на 50-ата сесия на Междуправителствения панел по изменението на климата (IPCC), на който трябва да бъде одобрен Специалният доклад за изменението на климата и земята[1], WWF алармира, че без радикална трансформация в начина, по който използваме земята, няма как да предотвратим настъпващата климатична криза.

Близо 2/3 от компаниите смятат, че субсидирането на партиите от страна на държавата трябва да бъде 1 лев на глас.

БТПП извърши анкетно проучване сред бизнеса във връзка с субсидирането на партиите и възможностите за финансиране от страна на компаниите, НПО и физическите лица.

Български проект е представен за разглеждане от новата Политика на ЕС за Транс-Европейската транспортна мрежа (TEN-T) до 2023 г.
23 Юли 2019 myPR

Изцяло нов мащабен транспортен проект, свързващ Югоизточна Европа със Северна Европа и Балтика, е изпратен за разглеждане от Европейската комисия.

WWF, Световният икономически форум и водещи международни организации призовават за бизнес с мисъл за природата
5 Юли 2019 myPR

На годишната среща на Световния икономически форум, която се проведе в Китай, влиятелни международни организации обявиха създаването на коалиция „Бизнес за природата". Новосформираната коалиция, съставена от неправителствени и бизнес организации, има за цел да издигане мощен призив за опазване на природата.

Започва делото за нарушения при санитарни сечи в Национален парк "Пирин"
3 Юли 2019 myPR

WWF България заведе дело срещу министерството на околната среда и водите за нарушения при провеждане на сечи на територията на Национален парк "Пирин". Под предлог, че се извършва санитарна сеч, в парка се допускат премахване на дървета в нарушение на Закона за защитените територии. Първото заседание по делото ще се проведе на 3 юли в Административен съд - София.