„Мисия Украйна“

Фондация „За Нашите Деца“ стартира спешна програма за спасяване на 1 400 деца и семействата в Украйна.

Мимо Гарсия: Пожеланията за 8-ми март ми изглеждат лицемерни при положение, че жените получават заплащане с 13% по-малко от мъжете
8 Март 2022 Мимо Гарсия

Мимо Гарсия честити празника на дамите, но подчертава и че все още няма истинско равенство между половете

БТПП започва компютърни обучения за жени мигранти и бежанки

Българската търговско-промишлена палата представи програма за обучения по компютърни умения и менторство за жени бежанки и мигранти от трети страни.

Мимо Гарсия: Съпреживяваме постигането на равни права. Президентът Джо Байдън номинира тъмнокожа жена за върховен съдия на САЩ
25 Февруари 2022 Мимо Гарсия

Мимо Гарсия за решението на президента на САЩ Джо Байдън да номинира Кетанджи Браун Джаксън за върховен съдия на САЩ. Тя ще бъде първата тъмнокожа жена, която ще служи в най-висшия съдебен орган на Америка.

Пубични консултации в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила"
18 Февруари 2022 Еврика 3М ЕООД

На 09 февруари 2022 г. от 11:30 ч. и на 16 февруари 2022 г. от 13:00 ч. , в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” №23, бяха проведени „Публични консултации“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

Мимо Гарсия: Сенатор Даян Файнстайн и Анджелина Джоли обединяват сили срещу насилието над жени
10 Февруари 2022 Мимо Гарсия

Мимо Гарсия за действията на сенаторите Даян Файнстайн, Дик Дърбин, Джони Ърнст и Лиса Мурковски

ГКПП „Ивайловград-Кипринос“ не работи вече над две години! Защо господа политици?
31 Януари 2022 Mr. 3Hours

ГКПП Ивайловград-Кипринос отвори врати през 2010 година, но не работи от началото на т.нар. Ковид пандемия. Стотици хора от град Ивайловград и околните села, работеха най-вече през летните месеци в Гърция. Причината е огромната безработица в този район на България.