Покана: "От визия към резултати" - Как четири училища постигнаха промяна
14 Октомври 2019 Заедно в час

Как изглежда цялостната промяна на едно училище и как може да бъде постигната?

МУ – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски” и ИМК – БАН отчитат напредъка на съвместния си проект ПЕРИМЕД
14 Октомври 2019 Mega Communication Ltd.

Напредъка по Проект № BG05M2OP001-1.002-0005, Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ отчетоха по време на пресконференция днес партньорите в него Медицински университет – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов” – БАН, София.

Стартира образователното турне „Знам.бе“
10 Октомври 2019 AVS Agency

На 13 октомври стартира образователното турне „Знам.бе“, което ще посети 30 училища в 30 от градовете на България. Турнето ще продължи два месеца, а представителите на организацията ще изминат 5000 километра с кемпер.

ВУЗФ Lab организира международна конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“
9 Октомври 2019 myPR

Сред експертите, които ще се включат в конференцията, са професори от Италия, Кипър и Кеймбридж

Българското образование трябва да включи на по-висока предавка (становище по доклада на ЕК)
9 Октомври 2019 Заедно в час

Делът на преждевременно напусналите образованието ученици и млади хора намалява спрямо 2009 г., но все още е над средните за Европейския съюз стойности.

Магистърска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще подготвя психолози, които изследват фирмената среда

Нова магистърска програма „Приложна психология“, насочена към организационната диагностика и организационното консултиране, разкрива Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ от тази учебна година.

СТАЯ НА БЪДЕЩЕТО: за визии, идеи и концепции, които оформят утрешния свят на транспорта
8 Октомври 2019 myPR

Скания създава виртуално пространство, където собствените й експерти и визионери ще се срещат и ще обменят идеи за бъдещето на транспорта и тенденциите в развитието му с изследователи, футуристи и писатели.