Intelday Solutions

Intelday Solutions

Интелдей Солушънс е българска компания за връзки с обществеността и реклама, създадена през 2001 г. Специализирана е в корпоративен, международен, здравен и социален PR, връзки с институциите, управление на корпоративната история. Компанията предлага услуги в областта на публичните комуникации, стратегическо планиране, управление на риска, лобиране, връзки с медиите, медиен мониторинг, медия планиране и купуване.

Интелдей е гъвкава агенция - с 12 щатни служители и с партньорска мрежа от консултанти в различни области, които ползва при необходимост.
Компанията поддържа добри взаимоотношения и връзки в различни сектори от българската корпоративна, фармацевтични и политически среди. Освен това, тя поддържа добра мрежа от консултанти по право, управление, журналистика, политически въпроси, финанси, технологии и здравеопазване. Всички мениджъри на фирмата владеят английски език и ползват свободно новите технологии.

Фирмата е пълноправен член на Асоциацията на рекламните агенции в България, Българската асоциация на PR агенциите и асоцииран член на Българската уеб асоциация. Фирмата е сред инициаторите за приемането на единен Етичен кодекс на PR специалистите в България.