ВУЗФ подписа 3 меморандумa за сътрудничество с водещите частни университети в Северна Македония
12 Април 2022 myPR

Меморандумите дават възможности за разработване на съвместни учебни програми и получаване на двойни дипломи

Три атрактивни събития в Университета по хранителни технологии на 15 април

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив отново става домакин на 3 събития на 15 април 2022 г.

Panda Labs на WWF се фокусира върху бъдещето на енергията
4 Април 2022 myPR

Ученици и студенти с интерес по темата са поканени да се включат

ВУЗФ организира гост-лекция с д-р Артур Кордон за използването на изкуствения интелект като двигател на дигиталната икономика
1 Април 2022 myPR

Гост-лекцията е част от поредицата специални събития, с които Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) отбелязва своята 20-та годишнина

В УХТ утвърдиха предложение за прием на студенти за 2022/2023

Академичният съвет на Университета по хранителни технологии (УХТ) утвърди предложението за прием на студенти през новата учебна 2022/2023 г.

Продължават дейностите по реновиране на тракийската царска гробница в Свещари
28 Март 2022 Paragraph 42

Тя ще бъде открита на 14 април със специална церемония

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ продължава да се развива устойчиво и да отстоява своите академични принципи, ценности и дългогодишни традиции

Общото събрание на МГУ „Св. Иван Рилски“ прие отчета за дейността, представен вчера, 23.03.2022 г. от проф. д-р Ивайло Копрев.