Panda Labs на WWF гледа към бъдещето на мобилността
28 Април 2021 myPR

Програмата за младежки иновации на WWF полага началото на третия си семестър

Професионална реализация на студентите от специалност „Хореография“

Чудното пътешествие на Боян Белокапов от сцената на ВСУ „Черноризец Храбър“ до Света на „Дисни“ в Париж

ВУЗФ стартира кампания по ранен прием на кандидат-студенти и магистри
23 Април 2021 myPR

И тази година бизнес университетът ще приема студенти с оценките от матури

Клубът на криминалиста вече с устав и със сайт

Новоучреденият „Клуб на криминалиста“ към Варненския свободен университет прие вчера Устав на организацията. Клубът вече има и Управителен съвет – той се председателства от Алекс Маринов – студент в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, и в него членуват осем представители на различни университети, с различен професионален и личностен профил, които са свързващото звено между академичната и професионалната общност.

Проект Actimentia - Нова онлайн-платформа за подпомагане на физическа активност при грижа за хора с леки когнитивни нарушения и деменция

Сдружение „Поколения“ работи 3та година по проект ACTIMENTIA програма Еразмус+ (КА2) на ЕС. В рамките на проекта беше разработена интерактивна онлайн-платформа, предлагаща широка гама от физически дейности, уроци, танци-игри за раздвижване.

Още 10 дни училищата в цялата страна подават заявки за нови учители
21 Април 2021 Заедно в час

За първа година всички общински и държавни училища могат да кандидатстват за учители от програма "Нов път в преподаването" на "Заедно в час"

Panda Labs с нови идеи за бъдещето на храната ни
20 Април 2021 myPR

80 ученици и студенти се включиха със знания и креативност във втория хакатон, организиран от WWF