Впечатляващи обществени сгради за образование и здравеопазване представиха дипломанти на специалност "Архитектура"

С три пълни шестици приключи защитата на дипломните проекти на студентите от Випуск 2021 на специалност "Архитектура" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Над 20 главни архитекти в Североизточна България са възпитаници на ВСУ „Черноризец Храбър“

Повече от 20 са главните архитекти, възпитаници на Архитектурния факултет във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, които работят в общинските администрации в Североизточна България, съобщи арх. Марин Велчев – председател на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Варна (КАБ-РК Варна).

Panda Labs на WWF и младежи променят „Бъдещето на храната“
13 Април 2021 myPR

80 участника ще се впуснат в надпреварата за идеи във втория хакатон на младежката програма за иновации

„Еразъм+“ отведе второкурсничка на ВСУ „Черноризец Храбър“ в един от най-добрите полски университети

Лора Петкова - студент във втори курс на специалност „Графичен дизайн“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, е на 3-месечно обучение по европейската програма за образователна мобилност „Еразъм +“ в Университета по хуманитарни и икономически науки в Лодз, Полша.

От днес УХТ приема документи за вторите предварителни кандидатстудентски изпити

От днес желаещите да се явят на вторите предварителни кандидатстудентски изпити в Университета по хранителни технологии могат да подадат заявленията си.

Европейската комисия присъди Еразъм харта за висше образование на Варненския свободен университет

Европейската комисия присъди Харта за висше образование „Еразъм“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Документът е за периода 2021 – 2027 година.

Огромен интерес на ученици към състезанията в УХТ

Отличната оценка гарантира на участниците прием във висшето училище