Магистърска програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще подготвя психолози, които изследват фирмената среда

Нова магистърска програма „Приложна психология“, насочена към организационната диагностика и организационното консултиране, разкрива Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ от тази учебна година.

СТАЯ НА БЪДЕЩЕТО: за визии, идеи и концепции, които оформят утрешния свят на транспорта
8 Октомври 2019 myPR

Скания създава виртуално пространство, където собствените й експерти и визионери ще се срещат и ще обменят идеи за бъдещето на транспорта и тенденциите в развитието му с изследователи, футуристи и писатели.

12 пълни отличници на дипломните защити по компютърни науки във Варненския свободен университет

12 студенти на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ защитиха с отличен дипломни работи в професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

Музейко и Lidl тръгват на училище
3 Октомври 2019 Key Experts Group

От октомври Музейко ще гостува в класните стаи на ученици от 1-ви до 4-ти клас в 5 области в страната

Музейко и Lidl тръгват на училище
3 Октомври 2019 Key Experts Group

От октомври Музейко ще гостува в класните стаи на ученици от 1-ви до 4-ти клас
в 5 области в страната

ВСУ „Черноризец Храбър“ открива академичната 2019/2020 година с най-високата акредитационна оценка от създаването си

На тържеството са поканени студенти и преподаватели, бивши възпитаници, партньори, гости и приятели на Варненския свободен университет.

Samsung стартира обученията за създаване на онлайн портфолио на учители и ученици в платформата Smart Classroom
30 Септември 2019 Proximity Sofia

Онлайн портфолиото на платформата е част от проектите за корпоративна социална отговорност на компанията и е изцяло съобразено с изискванията на Държавния образователен стандарт