Областен информационен център - Варна

Областен информационен център - Варна

Областният Информационен Център – Варна съществува от 2011 г. Той се занимава с с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти.
Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени организации и граждани.
Като част от дейността си, ОИЦ-Варна периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство с различни институции и организации.