Без добра комуникация по важни теми бързо тръгват слухове за падане на Валутния борд