Новини за Microsoft

Технически университет – Габрово откри Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" по проект BG05M2OP001-1.002-0023

На 20.11.2020 г. с официална церемония „Откриване на обект“ Технически университет – Габрово представи ремонтираната сграда и закупеното оборудване по проект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране. Технически университет – Габрово е водеща организация по проекта и работи съвместно с: Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет “Св. Кл. Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Българин номиниран отново за PR Leader за целия свят
17 Ноември 2020 myPR

Любомир Аламанов бе номиниран за трети пореден път в престижната категория на ICCO Global Awards 2019 от най-голямата световна организация на ПР-компании и национални асициации ICCO

Рекорден ръст за AtScale през третото тримесечие на 2020г.
16 Ноември 2020 O3PR

Основна заслуга за добрите резултати има българският офис на компанията

Vendofin – новата финтех платформа в България
13 Ноември 2020 Vendofin

Vendofin.com e платформа, която предоставя иновативен начин за продажба и покупка на активи и вземания чрез онлайн аукциони. Платформата стартира с възможност за продажба на имоти и превозни средства, оборудване и машини, плавателни съдове, корпоративни и търговски заеми, лоши дългове и други.

Български консорциум спечели проект за онлайн обучения, финансиран от Световната банка
10 Ноември 2020 M3 Communications Group, Inc.

Той бе избран между редица кандидати от САЩ, Индия, Беларус, Грузия, Чехия, Украйна, Румъния и България

Липсата на стратегия в комуникациите от страна на институциите по време на криза носи щети за цялото общество
20 Октомври 2020 myPR

В настоящата среда това може да доведе до задълбочаване на кризата с крайно непредвидими последици

10 милиона души по света получават нови умения след старта на дигиталната инициатива на Microsoft, LinkedIn и GitHub
12 Октомври 2020 Acta Verba

Microsoft обяви временни резултати от стартиралата си амбициозна глобална инициатива, целяща да помогне на 25 милиона души по света да получат повече дигитални умения през 2020 г.