Новини за Siemens

Доклад на Американска търговска камара: Промяна в сферата на здравеопазването в България ще се постигне с инвестиции, иновации, мотивирани специалисти, дигитализация и публично-частни партньорства
17 Юни 2021 myPR

За да има здрава нация, България има нужда от стратегически подход и инвестиции в иновации, превенция, скрининг и развитие на доболничната помощ, от обучени и мотивирани медицински специалисти, както и от дигитализация.

Кризите в България – преглед на 2020 г. и очаквания за 2021 г.
22 Декември 2020 myPR

6 големи комуникационни кризи през 2020 г. и 6 очаквани през 2021 г.

Българин номиниран отново за PR Leader за целия свят
17 Ноември 2020 myPR

Любомир Аламанов бе номиниран за трети пореден път в престижната категория на ICCO Global Awards 2019 от най-голямата световна организация на ПР-компании и национални асициации ICCO

Липсата на стратегия в комуникациите от страна на институциите по време на криза носи щети за цялото общество
20 Октомври 2020 myPR

В настоящата среда това може да доведе до задълбочаване на кризата с крайно непредвидими последици

M3 Communications Group, Inc. сред основателите на първата българска Харта за многообразие
18 Септември 2020 M3 Communications Group, Inc.

Стартът на първата българска Харта за многообразие бе даден днес от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията

Документите за получаване на лиценз за изграждане на АЕЦ „Пакш-2“ са предадени в Унгарското атомно ведомство

На 30 юни 2020 г. компанията ЗАО “Пакш-2”, възложител на проекта за АЕЦ „Пакш-2“, подаде заявление за строителен лиценз за два нови енергоблока с реактори ВВЕР-1200 от поколение 3+ в Унгарското атомно ведомство (ОАН). Документите са представени в съответствие с графика на проекта.