Мениджърът на МБАЛ „Медлайн Клиник“ пак сезира прокуратурата за злоупотреби с болни деца

Мениджърът на МБАЛ „Медлайн Клиник“ доц. д-р Невен Енчев Голденбург сезира Районна прокуратура в Пловдив за неправомерни действия от страна на фондация „Социално братство и милосърдие“.

От днес в наземния градски транспорт в София може да се плаща безконтактно с Mastercard

Бързите, удобни и сигурни разплащания без пари в брой се превръщат в стандарт след Covid-19

ТРИМА ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ НА НАТО ЩЕ УВАЖАТ 30-ГОДИШНИНАТА НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ

Юбилеят на организацията ще бъде отбелязан с мащабна конференция

От днес в наземния градски транспорт в София може да се плаща безконтактно с Mastercard
11 Май 2021 Chapter 4

• Бързите, удобни и сигурни разплащания без пари в брой се превръщат в стандарт след Covid-19
• От няколко години Mastercard подкрепя Център за Градска Мобилност (ЦГМ) за предоставянето на иновативни дигитални услуги в градската среда

Защо плащаме такси, когато използваме банкомат?

Достъпът до пари в брой е жизненоважна услуга, но разходите за поддръжката на ATM устройствата растат

Стартира четвъртото издание на “Ти и Lidl за по-добър живот”
11 Май 2021 Intelday Solutions

Граждански организации от цялата страна могат да кандидатстват за финансиране като подават своите предложения за проекти от 13 май до 28 юни

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за предстояща официална церемония „Заключителна пресконференция“ по проект  „ Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Тервел“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Община Тервел организира Официална церемония – „Заключителна пресконференция“ по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци- гр. Тервел” Договор № BG16M1OP002-2.010-0006-C01 от 20.05.2020 г.– финансиран по ОПОС 2014-2020 г.