Три граждански проекта в Югозападен регион получават финансиране от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“
20 Октомври 2021 d:istinkt

Съвременните технологии за съхранение и предаване на историята и формирането на нагласи без предразсъдъци към хората с увреждания са сред темите, които Лидл България ще подкрепи тази година

Четири граждански проекта в Южен Централен регион получават подкрепа от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“
20 Октомври 2021 d:istinkt

Опазване на местното фолклорно богатство чрез дигитализация и облагородяването на градските пространства са сред темите, които Лидл България ще подкрепи

Шест граждански проекта в Югоизточен регион получават финансиране от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“
20 Октомври 2021 d:istinkt

Съхранение на традициите чрез игрите от миналото и иновативни модели за отдих и творчество са сред темите, които ще получат подкрепа от Лидл България

Образователни проекти в Габрово и Ловеч получават финансиране от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“ 2021
20 Октомври 2021 d:istinkt

Иновативни методи на преподаване, младежка активност и доброволчество са сред темите, които ще получат подкрепа от Лидл България в Северна България

Откриха обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”
20 Октомври 2021 DMI Development

На 19.10.2021 год., се проведоха заключителна пресконференция ведно с церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Простор”.

„Ти и Lidl за по-добър живот“ ще финансира граждански проекти в Северозападна България
20 Октомври 2021 d:istinkt

Спортна и социална интеграция на младите и намаляване на пластмасата са сред темите, които ще получат подкрепа от Лидл България в Северозападна България

Пет граждански проекта в Североизточния регион получават финансиране от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“
20 Октомври 2021 d:istinkt

Опазване на пчелите и намаляване употребата на пластмаса са сред темите, които Лидл България ще подкрепи в тазгодишното издание на инициативата