Професионалисти създадоха Център за анализ и кризисни комуникации