Липсата на стратегия в комуникациите от страна на институциите по време на криза носи щети за цялото общество