Новини на агенция

ВСУ „Черноризец Храбър“ ще открие академичната 2021/2022 година на 27.09.2021 г.

Тържествената церемония по откриване на академична 2021/2022 година ще се проведе на 27 септември 2021 г. (понеделник), от 10.00 ч. в Източния парк на университета.

Международната конференция “Наука и бизнес за интелигентно бъдеще”

Във ВСУ “Черноризец Храбър” учени, студенти, докторанти и бизнес представят изчислителните науки за живота

Професионално направление „Икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ с поредна програмна акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България присъди поредната програмна акредитация на професионалното направление "Икономика" на ВСУ "Черноризец Храбър“.

Златен плакет „Черноризец Храбър“ получи Извънредният и Пълномощен Посланик на Руската федерация Елеонора Митрофанова

Президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ доц. д-р Красимир Недялков връчи Златен плакет „Черноризец Храбър“ на Извънредния и Пълномощен посланик на Руската федерация Елеонора Митрофанова, по време на посещението й в университета, който през тази година отбелязва 30 години от създаването си.

Работна среща по въпросите на студентското финансиране

Студентският съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" инициира среща с водещи преподаватели и студенти от различни ВУЗ-ове за студентското финансиране

Студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ поставиха „Отличен“ на своя университет

Удовлетвореност на студентите от ВСУ „Черноризец Храбър“ от качеството на учебния процес във висшето училище

Започва XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“

XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще се проведе на 25 и 26 юни 2021 г.