Новини на агенция

ВСУ „Черноризец Храбър“ провежда за първи път в България тестове за сигурни и честни онлайн изпити с Google-технологии

Проверката на знанията е един от най-важните въпроси, които стоят пред университетското обучение в онлайн среда.

Стартират нови образователни проекти във ВСУ „Черноризец Храбър“

От учебната 2020 / 2021 г.: Две специалности по един учебен план във Варненския свободен университет

Чуждоезиковото обучение отвори нов прозорец към света в „облака“ на Варненския свободен университет

В 30 от 445-те виртуални аудитории на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, студенти от различни специалности изучават чужди езици – сред които и редките японски и португалски.

Варненският свободен университет ще подпомогне с ресурси над 300 училища в България

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира представянето на „Виртуални свободни училищни курсове“, насочени както към учениците и учителите, така и към родителите.

Научният екип на ВУЗФ предложи на Министерски съвет план от мерки за справяне с икономическата криза

Научен екип от професори, доценти и доктори по икономика и финанси на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab към Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) излезе с план от мерки, с които държавата да се справи с все по-реалната икономическа криза, която предстои заради пандемията от COVID-19.

Варненският свободен университет разкрива Гореща линия за психологично консултиране за студенти, преподаватели и приятели

От днес – 1 април, на сайта на Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ – www.vfu.bg, е разкрита гореща линия за психологично консултиране на студенти, преподаватели и приятели на Университета.

ВСУ „Черноризец Храбър“ е ресертифициран от Европейската комисия с логото за човешки ресурси до 2023 г.

ВСУ „Черноризец Храбър“ - първият български университет, ресертифициран от Европейската комисия с логото за човешки ресурси до 2023 г.