Ново изследване по време на пандемията разкрива пропуските в сигурността и необходимостта от нови решения