Социалната ангажираност е в основата на Е-Академия на издателство Клет България