NetIX е „Най-добрият пиъринг оператор“ в света за 2023 г.