„Каменица“ АД представи първия си доклад за устойчиво развитие