Ключовата роля на IWG при корпоративен растеж и развитие в пловдивския регион