Заедно в час

Заедно в час

Мисията на "Заедно в час" е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Ние постигаме своята мисия, като подбираме и подготвяме способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в нашата образователна система и общество. Всеки един от тях успешно подкрепя своите ученици да развият максимално потенциала си и да променят нагласите си към своя собствен успех.