ASAP

ASAP

ASAP предлага голям набор услуги в областта на информационните технологии в България, Румъния, Албания и Македония. Компанията оперира под търговските марки ASAP.BG и ASAPIT.BG.

ASAP.BG е основен SAP Education Partner на Балканите, с пазарен дял над 90% от SAP обученията в България. ASAP е единственият SAP партньор в страната, предлагащ публични обучения и сертификация под един покрив, както и учебни материали на български, немски или английски език. За повече информация, моля посетете: www.asap.bg

ASAPIT.BG специализира в поддръжка на комуникационно оборудване за пренос на глас и данни, компютърни системи и мрежи, изграждане и поддръжка на VPN мрежи, системна интеграция и услуги по софтуерна разработка. През годините ASAPIT изгражда ключови партньорства с Microsoft, Cisco, Unify, HP, Fujitsu и Lexmark. За повече информация моля посетете www.asapit.bg