Трансформацията с изкуствен интелект и технологиите, които водят до промяна