Microsoft Security обявява нови мулти-облачни възможности