Колко важна е връзката онлайн магазин със складова програма?