IPT предлага нов тренинг за Java разработчици, който запознава със Spring 5 MVC, WebFlux и REST