IPT - Intellectual Products & Technologies

IPT - Intellectual Products & Technologies

IPT е доставчик на образователни услуги в областта на съвременните информационни технологии и стандарти. Разработваме и провеждаме обучения за Java, Java EE 6, UML, XML, Уеб дизайн, и др.