Докладът на Acronis за киберзаплахите за полугодието разкрива 464% нарастване на атаките по електронна поща