Acronis представя MSP Academy в помощ на доставчиците на управляеми услуги