Acronis Global Cyber Summit обединява лидери с идеи за бъдещето на съвременната киберзащита