Инициатива за опазване на старите гори с участието на WWF беше отличена в конкурс на ЕК