Информационна система предоставя 7 електронни услуги на гражданите и бизнеса - страни в изпълнителните производства