ЕК: Европейското законодателство за водите няма да бъде променяно