100 общини подкрепиха ускоряването на програмите за енергийна ефективност