Варненският свободен университет се превръща в център на ИТ индустрията и предприемачеството.