Продукцията на над 30 малки земеделски производители достига до Lidl чрез “Русев и Русев син”