През юни Lidl раздава 400 грила на майсторите на скарата