Първият национален форум за предучилищно образование събра над 400 учители и директори на детски градини от цялата страна