Мимо Гарсия, съосновател на платформата за психо-логопедична помощ и подкрепа „Да говорим заедно“: „По-добре е да отстъпим, ако имаме проблемен съсед“