Да говорим заедно

Да говорим заедно

Официален MyPR профил на платформата за подкрепа и помощ ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО, създадена от Галинка Чавдарова - психолог и логопед.