Мимо Гарсия, съоснавател на платформата „Да говорим заедно“, съобщи, че от януари 2024 г. ДГЗ ще е с нов кабинет