Lidl с награда за приноса си към устойчивото развитие