LIDL ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА АКАДЕМИЯ ЗА „РАЗНООБРАЗИЕ, РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ПРИОБЩАВАНЕ“