Едва 48% от родителите на тийнейджъри контролират дигиталния живот на децата си