Четвъртия конкурс за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2016 г.